DIGITRON MLE “EVENT LOGGER”   

FR EN

   MLE2 & MLE8 "event loggers" die operationeel zijn in voorheen niet-toegankelijke omgevingen.   

   

  Type ingang : spanningsvrij contact of TTL-spanningssignaal

  “Sensing”-stroom : <12uA

  Minimum sluitingstijd van het contact : 5ms

  Max. sluitingsfrequentie : 100 Hz (in 8 of 16 bit “counter mode”)

  Lengte van de periode : 1 minuut tot 24 uur in stappen van 1 minuut

  Meeteenheden : max. 8 karakters (gedefinieerd door de gebruiker)

  Op schaal brengen : 10-15 tot 10-15

  Gebruikstemperatuur : -40°C tot +80°C

  Batterij : lithium (levensduur min.5 jaar)

  Afmetingen : diameter 87 mm x 48 mm - Gewicht : 110 gram

Algemeen Onder de naam MonoLog biedt Digitron een reeks robuuste, betrouwbare en waterdichte “event loggers” aan. Zij kunnen worden ingezet in omgevingen, waar de gebruikelijke dataloggers tekortschieten.

Deze loggers hebben geen bewegende delen en bezitten de mogelijkheid 262 miljoen gebeurtenissen of “events” te registreren. Er is geen uitwendige voedingsspanning vereist.

Deze “event loggers” van de MonoLog reeks werden ontworpen om te worden aangestuurd door een spanningsvrij contact of door een TTL-signaal.

Er kunnen maximum 6000 gebeurtenissen worden geteld per minuut. Zij registreren ofwel de duur van elke contactsluiting ofwel het aantal contactsluitingen (pulsen) gedurende een welbepaalde periode.

Behuizing De behuizing komt tegemoet aan de IP67 norm, waardoor dit apparaat kan worden ingezet in omgevingen, waar andere constructies van loggers niet zouden tegen opgewassen zijn.

Werkingswijze De MonoLog “event loggers” hebben twee werkingswijzen. In “event mode” wordt het moment en datum, wanneer het contact sluit, geregistreerd. Deze werkingswijze wordt meestal gebruikt voor het registreren van onregelmatig optredende gebeurtenissen zoals een relais dat afgevallen is of een automatisch systeem dat opgestart werd.

In de “teller mode” totaliseert de logger de activiteiten van de schakelaar binnen elke door de gebruiker ingestelde periode, die kan gaan van 1 minuut tot 24 uur. Aan het einde van elke periode wordt door de logger het totaal opgeslagen en herbegint het tellen. De totalen voor elke periode worden geregistreerd.

Toepassingen

pluviometers

tellen van voertuigen

tellen van voorwerpen

tellen personen

registratie snelheid & gebruik auto’s

waterverbruik bewaking

windsnelheidsregistratie, enz.

Uitvoeringen

MLE8 : 8000 perioden van 255 pulsen of 4000 perioden van 65.535 pulsen of 4000 gebeurtenissen

MLE09 :software & kabel voor PC met 9 pins RS232

MLE25 : software & kabel voor PC met 25 pins RS232

                

 

 

 

 

 

Bercu nv

Noordschippersdok 13                         T. +32 (0)3 225 32 73                    

B-2060 Antwerpen                               F. +32 (0)3 234 18 49

België                                                     info@bercu.be

 

www.bercu.be    www.bercu.com    Copyright @ 2017 Bercu nv. All rights reserved.