EUROTRON GreenLine Mk2

FR EN

   De GreenLine Mk2 is een draagbaar rookgasanalysetoestel, dat eveneens in staat is de omgevingslucht te controleren op aanwezigheid van toxische gassen en zuurstoftekort. Ook is het mogelijk trek, druk & verschildruk te meten. Hierdoor heeft u drie instrumenten in één behuizing.

   De GreenLine Mk2 is een kwaliteitstoestel met veel mogelijkheden, bijzonder geschikt om rookgasanalyses uit te voeren in centrale verwarmingsinstallaties, elektriciteitscentrales, verbrandingsinstallaties, chemische industrie, petrochemie, het afstellen van ketels & boilers, de emissiewaarde te bepalen teneinde de milieunormen te halen, enz.

 

 

 

 

 

  Afleesscherm : LCD display met hoog contrast & verlichting

  Berekent : CO2-NOx-toxisch gas-ref tot %O2-DT-h-QS-l

  Brandstoffen : 10 verschillende brandstoffen programmeerbaar

  Responsietijd : maximum 50 seconden voor variatie 95 %

  Autodiagnose : standaard, waarschuwt bij defecten

  Waterafscheider : kwartsfilter met automatische drainage

  Alarmen : met visuele (LED) en akoestische waarschuwing

  Trek-druk & verschildruk : piezoresistieve sensor

  Bewaking omgevingslucht : zuurstofdeficiëntie-toxische gassen

  Voeding : herlaadbare batterij of met voeding 86 V…264 V AC

  Levensduur van de batterij : 8 uur continu gebruik

  Datageheugen (optie) : 250 analyses met datum, uur & code

  Printer : impacttype 24 kolommen, breedte 58 mm

  Roetmeting : met papierfilter & grijsschaalvergelijking

  Afmetingen : 420 x 208 x 318 mm Gewicht : 10,5 kg       

Parameters & bereiken

O2 : 0 - 25 % resolutie 0,1 %

CO : 0 - 4000/20.000 ppm resolutie 1 ppm

CO : 0 - 10,00 % resolutie 0,01 %

CxHy : 0 - 5,00 % (methaangas) res. 0,01 %

NO : 0 - 2000/4000 ppm resolutie 1 ppm

NO2 : 0 - 800 ppm resolutie 1 ppm

NOx : 0 - 2000 ppm res. 1 ppm (berekend)

SO2 : 0 - 2000 ppm resolutie 1 ppm

CO2 : 0 - 100,0 % res. 0,1 % (berekend)

Tair : Pt100 -10 tot +100°C res. 1°C

Tgas : K/N-koppel 0 - 1000/1300°C

                            S-koppel 0 - 1600°C res. 1°C

Druk/trek/verschildruk : -20 tot +50,00hPa

Luchtoverschot : 1,00 tot inf. (berekend)

Gassnelheid : 0 - 99,9 m/s (berekend)

Rendement : 0 - 100 % berekend

Roet : 0 - 9 grijswaarden

Verschiltemperatuur : 0-1000°C (berekend)

Opties

3, 4, 5 of 6 sensoren zijn mogelijk volgens uitvoering.

CO : 0 tot 4000 ppm & 0 tot 20.000 ppm

        0 tot 4000 ppm H2 gecompenseerd

NO : 0 tot 2000 ppm & 0 tot 4000 ppm

NO2 : 0 tot 800 ppm ; SO2 : 0 tot 2000 ppm

CxHy : 0 tot 5,00 % methaangas

Tc-voelers : type (K) l=300, 750, 1500mm

Datageheugen : voor 250 analyses

Rookverwarmer door interne batterij gevoed

Trek- & druksensor

 

 

 

 

Bercu nv

Noordschippersdok 13                         T. +32 (0)3 225 32 73;   +32 (0)3 231 86 32                       

B-2060 Antwerpen                               F. +32 (0)3 234 18 49

België                                                ejb@bercu.be

 

www.bercu.be    www.bercu.com    Copyright @ Bercu nv. All rights reserved.