EUROTRON UniGas 2000 ROOKGASANALYSER 

FR EN 

   De UniGas 2000 van Eurotron is een betrouwbaar en eenvoudig te bedienen meetinstrument.

   Het instrument in palmtopuitvoering is een compact rookgasanalysetoestel, dat de mogelijkheid biedt het verbrandingsproces te analyseren, boilers, branders en ketels af te stellen en andere bijkomende tests uit te voeren.

   

  Afleesscherm : LCD display 40 x 58 mm met achtergrondverlichting

  Sensoren : zuurstof (model 1 & 1P), zuurstof & CO (model 2 & 2P)

  Brandstoftypes : aardgas, LPG, stookolie, dieselolie

  Zelfdiagnose : standaard, resultaten verschijnen op het scherm

  Kalibratie : automatisch bij het inschakelen van het instrument

  Printer : modellen 1P & 2P 24 koloms, papierbreedte 58mm L=18m

  Roetindexmeting : via optionele pomp

  Werktemperatuur : -5C tot +45C

  Stockagetemperatuur : -20C tot +60C

  Voeding : Ni-MH oplaadbare accus/externe batterijlader

  Laadduur : circa 8 uur voor 90 % van de capaciteit

  Autonomie batterij : 6u (zonder printen of achtergrondverlichting)

  Afmetingen : 115 x 90 x 330 mm

  Gewicht : 1,1 kg inclusief batterij & printer

Werking En of twee elektrochemische cellen, naargelang de uitvoering, bepalen de zuurstof-  respectievelijk de CO-concentratie.

Deze waarden, samen met de rookgas- en de verbrandingsluchttemperatuur, worden aangewend om het rendement, het luchtoverschot en het CO2-gehalte te berekenen en dit overeenkomstig de geldende wettelijke normen.

Diverse brandstoffen De berekeningen, uitgevoerd door de UniGas 2000, kunnen gebeuren voor de meest gebruikte brandstoffen zoals aardgas, LPG, dieselolie en stookolie.

Trekmeting Via de standaardrookgasprobe kan eveneens door middel van de ingebouwde sensor de schouwtrek gemeten worden.

Printer Sommige modellen van de UniGas 2000 zijn uitgerust met een ingebouwde printer, die toelaat een compleet rapport van de uitgevoerde metingen af te drukken. De mogelijkheid bestaat om drie regels tekst zelf in te voeren.

De printer, die van het impacttype is, maakt gebruik van een standaard papierrol, waardoor een zeer hoge afdrukkwaliteit wordt bereikt.

Modellen

Model 1 : alleen zuurstofmeetcel.

Model 1P : zuurstofmeetcel + printer

Model 2 : zuurstofmeetcel & CO-meetcel

Model 2P : zuurstof- & CO-meetcel + printer

Parameters

Zuurstof : 0 tot 25 %

Koolmonoxide : 0 tot 2000 ppm H2 < 10 %

Kooldioxide : 0 tot 100 %

Omgevingstemperatuurmeting : -10C/100C

Gastemperatuur : -10C tot 1000C

Verschiltemperatuur : 0C tot 1000C

Druk/trek : +/-100,00 hPa

Luchtoverschot : 1,00 tot oneindig

Rendement : 0 tot 100 %

Roetindex : 0 tot 9

Leveringskit

Zuurstofmeetcel

CO-meetcel alleen modellen 2 & 2P

Druk- en treksensor

Gasprobe lengte = 180 mm

Klok & datum

Roetindex

Printer alleen modellen 2 & 2P

1 papierrol + inktlint alleen modellen 2 & 2P

Accu Ni-MH

Lader

Draagtas voor instrument & accessoires

Eurotron kalibratiecertificaat

Instructieboek

 

 

 

Bercu nv

Noordschippersdok 13                         T. +32 (0)3 225 32 73                    

B-2060 Antwerpen                               F. +32 (0)3 234 18 49

Belgi                                                ejb@bercu.be

 

www.bercu.be    www.bercu.com    Copyright @ Bercu nv. All rights reserved.