LUTRON LCR9053 LCR-meter 

   De digitale LCR-meter, model LCR-9053 van Lutron, combineert 3 meetinstrumenten in één apparaat.

 

 

  Afleesscherm : LCD display - 3,5 digits - hoogte 18 mm

  Meetbereiken zelfinductie : 0 - 2,20, 200 mH, 2,20 H

  Meetbereiken capaciteit : 0 - 2,20, 200 mF, 2, 20, 200 uF

  Meetbereiken weerstand : 0-0,2, 2, 20, 200, 2000kohm, 20Mohm

  Nauwkeurigheid L : <0,5H ± 2% +1d / >0,5H ± 5% +1d

  Nauwkeurigheid C : <0,5uF ± 1,5% +1d / >0,5uF ± 2% +1d

  Nauwkeurigheid R : 200 ohm ± 1% +3d / 2, 20, 200, 2000kohm ± 0,8%+1d / 20 Mohm ± 2% 

  Bereikoverschrijding : er verschijnt “1" op het scherm

  Bemonsteringstijd : 0,4 seconde

  Tijdbasis : kristaloscillator

  Werktemperatuur : 0°C tot 50°C

  Vochtigheidsgraad : < 80% RH

  Voeding : 9 volt batterij, type 006P

  Verbruik : circa 11 mA

  Afmetingen : 185 x 87 x 39 mm

  Gewicht : 322 gram inclusief batterij

Algemeen De digitale LCR-meter, model LCR-9053 van Lutron, heeft een zeer groot en dus duidelijk afleesbaar LCD-display.

Het meetinstrument combineert in één apparaat 3 verschillende meettoestellen : een zelfinductiemeter, een capaciteitsmeter & een weerstandsmeter.

Automatische nulafregeling Voor zowel zelfinductie, capaciteit als weerstand gebeurt de afregeling van het nulpunt volautomatisch. Alleen op het laagste meetbereik van de capaciteitsmeter kan er een aanduiding van maximum 3 pF verschijnen, te wijten aan strooicapaciteiten.

Protectie Het meetinstrument is beschermd tegen beschadiging door metingen aan geladen condensatoren, waarvan de laadspanning meer dan 50 volt bedraagt, door een ingebouwde smeltveiligheid van 0,2 ampère.

Standaardtoebehoren

- een stel meetsnoeren met krokodillenklemmen

- reservezekering 0,2 ampère

- gebruiksaanwijzing

 

 

 

 

 

Bercu nv

Noordschippersdok 13                         T. +32 (0)3 225 32 73                  

B-2060 Antwerpen                               F. +32 (0)3 234 18 49

België                                                    ejb@bercu.be

 

www.bercu.be    www.bercu.com    Copyright @ Bercu nv. All rights reserved.