PAN 2820RMS MULTIMETER

FR EN

   Multimeter PAN 2820 RMS met digitaal en analoog afleesscherm : veelzijdigheid troef.  

 

 

 

  Spanningsbereiken: 0/0,4/4/40/400/1.000V DC - 0/4/40/400/750V AC

  Automatische (autoranging) of manuele bereikomschakeling

  Stroombereiken : 0/4/400 mA / 10 Ampères DC/AC (max.30sec. 20A)

  Weerstandsmeetbereiken : 0 / 0,4 / 4 / 40 / 400 k / 4 / 40 MegaOhm

  Capaciteitsmeetbereiken : 0 / 4 / 40 / 400nF / 4 / 40uF

  Diode - zoemer <40 Ohm - capaciteiten - frequentie - doormeettest

  Data hold - relatieve waarde - min.-max.toets - store - recall - ADP

  Ingangsimpedantie : 10 MegaOhm <100pf

  Veilig ontwerp : veiligheidsklasse 2 volgens IEC 348 & UL 1244

  Afmetingen : L 200 mm x B 98 mm x H 52 mm ( met holster )

  Gewicht : 600 gram ( inclusief holster en batterijen )

 

Afleesscherm Het afleesscherm van de PAN 2820 RMS bestaat uit een 3 3/4 digits display met vloeibare kristallen. De digitale aflezing bedraagt max. 3999 counts. De analoge bar graph heeft 42 segmenten.

Speciale voorzieningen Bij het overschrijden van het meetbereik gaat de eerste digit knipperen om de gebruiker te waarschuwen dat zijn meting buiten het bereik valt.

Wanneer de batterij uitgeput is verschijnt op het scherm het batterijsymbool. De batterijen dienen dan vervangen te worden. Wij raden u aan steeds alkaline batterijen te gebruiken.

De meetinstrumenten zijn voorzien van een inrichting, die er voor zorgt dat het apparaat na 10 minuten, respectievelijk 30 minuten na het verzetten van de draaischakelaar, automatisch uitgeschakeld wordt. Met de toets POWER RESET stelt u het instrument terug in werking. De beste methode om de batterij te sparen.

Zoemer Als u de doormeettest inschakelt zal bij weerstanden lager dan 40 Ohm een geluidssignaal klinken.

Echte effectieve waarde De Pan 2820RMS is bijzonder geschikt voor het meten van niet- sinusvormige spanningen en stromen vermits hij de echte effectieve waarde meet.

Bescherming overbelasting De weerstandsbereiken, de capaciteitsmeetbereiken, de doormeet- en diodetest zijn beschermd tot een spanning van 600 V DC/600 V AC max. De AC & DC stroombereiken worden beschermd door smeltveiligheden van resp. 1A (600V) & 15A (600V).

 

 

 

Bercu nv

Noordschippersdok 13                         T. +32 (0)3 225 32 73                      

B-2060 Antwerpen                               F. +32 (0)3 234 18 49

België                                                    ejb@bercu.be

 

www.bercu.be    www.bercu.com    Copyright @ Bercu nv. All rights reserved.